– Det finns flera bra alternativ för att köra fossilfritt redan nu

Lina Ödeen, Sustainability manager global logistics, H&M Group (bilden) driver The Pathways Coalition i samarbete med Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens, Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania, och Göran Bolin, Senior Advisor, Political Affairs, E.ON Sverige. Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter. (Bild: The Pathways Coalition) Lina Ödeen, Sustainability manager global logistics, H&M Group (bilden) driver The Pathways Coalition i samarbete med Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens, Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania, och Göran Bolin, Senior Advisor, Political Affairs, E.ON Sverige. Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter. (Bild: The Pathways Coalition)

Det är möjligt att göra tunga transporter fossilfria långt snabbare än vad som nu sker. Det anser transportköparna i The Pathways Coalition, där H&M, Scania, E.ON och Siemens ingår. Gruppen vill främst använda en kombination av biodrivmedel, batteriteknik och elvägar.

För att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet, har Sverige satt ett mål om 70 procent utsläppsreduktion i transportsektorn till 2030 jämfört med 2010. För att nå målet behöver utsläppen minska med åtta procent per år, vilket innebär en enorm utmaning. Flera analyser som gjorts under året, bland annat av Naturvårdsverket, visar att Sverige löper stor risk att missa 2030-målet.

Inom The Pathways Coalition (ett samarbete mellan H&M, Scania, E.ON och Siemens) har vi analyserat vägen till fossilfria tunga transporter på global nivå, samt på de svenska och tyska marknaderna. Studierna visar att det är möjligt att göra tunga transporter fossilfria långt snabbare än vad som nu sker. På global nivå erbjuder en bred elektrifiering den billigaste övergången till nollutsläpp. Biodrivmedel spelar också stor roll, både tills dess att infrastruktur för elektrifiering är på plats och som komplement. Med tanke på hur bråttom det är att böja koldioxidkurvan behöver vi kombinera biodrivmedel, batteriteknik och elvägar för att uppnå en god balans mellan utsläppsminskningar på kort sikt och kostnadseffektivitet på lång sikt.

Redan idag finns flera bra alternativ för fossilfria transporter i Sverige. För den enskilde transportköparen är det dock en utmaning. Marknaden är komplex, det krävs en annan kompetens än tidigare och det gäller att hänga med – förutsättningarna ändras snabbt. Men vi har inte tid att vänta på att osäkerhetsfaktorerna minskar i omfång. De allra flesta svenska företag har satt upp ambitiösa klimatmål, och utsläppsminskningar från transporter är nödvändiga för att nå dessa. Det är centralt för företagen att bygga kunskap om olika biodrivmedel samt utvecklingen av laddinfrastruktur och elvägar.

Vi ser att de som samarbetar med andra aktörer i värdekedjan lyckas bäst. Att tydligt kommunicera förväntningar på transportörer och sätta sig vid samma bord för att hitta gemensamma lösningar är A och O för framgång. Effektivisering är också ett viktigt sätt att minska ut

släppen. Samarbete med andra transportköpare ger mer effektiva transporter. Med tanke på hur snabb utvecklingen är i kombination med kortsiktiga styrmedel från statligt håll, kan det vara smart att inte lägga alla ägg i en korg. Mejerikoncernen Arlas omställning är ett klockrent exempel på hur man nyttjar de alternativ som är bäst lämpade för olika typer av transportarbeten.

I våra analyser av den svenska marknaden visar teoretiska beräkningar att kostnadsökningen för tillgängliga förnybara alternativ inte borde vara mer än 10 procent jämfört med fossila alternativ. Vi ser inte att detta avspeglas på den svenska marknaden, men med fler transportköpare som ställer krav på förnybara alternativ kommer marknadsbilden att förändras och osäkerhetsfaktorerna för transportörerna att minska. Förnybara alternativ blir standard istället för undantag och omställningstakten ökar. Då finns en chans att Sverige klarar målen till 2030

Publicerad 2020-01-09 11:19:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

tbg 2020

Transportbilsguiden 2020

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.