Det är nu du kan påverka Stockholms logistik

(Bild: Lennart Johansson) Märta Brolinson arbetar på Stockholms stads trafikkontor där hon ansvarar för planeringen av gods och citylogistik. (Bild: Lennart Johansson) Märta Brolinson arbetar på Stockholms stads trafikkontor där hon ansvarar för planeringen av gods och citylogistik.

Kostnader i tid och pengar samt hårdare trafikregleringar kommer att bli resultatet om inte fler re­dan nu väljer att engagera sig och berätta vilka åtgärder som bäst passar deras verksamhet, skrev Märta Brolinson, Stockholms stads trafikkontor, på Åsikten i Transportnytt nr 6-2016. Hon efterlyser mer samverkan av främst varuägare, transportköpare och transportörer i utvecklingsprojekten för leveranstrafiken.

Allt fler människor väljer att bo i städer. Vi gör det för att få tillgång till arbete, upplevelser, service och handel, vilka alla är beroende av leveranser. Allt från mjölken i kyldisken till de nya bostädernas betongfunda­ment, och till avfallet vi läm­nar efter oss. Leveranstrafiken både drabbas av och bidrar till bristande framkomlighet i en växande stad som Stockholm.

På Stockholms stads trafik­kontor arbetar min kollega Elin Skogens och jag med nya innovativa metoder som kan ge människor och gods möj­lighet att effektivt ta sig fram i transportsystemet. Vi vill att forskningsresultat snabbt ska omsättas till praktisk nytta. Men vi kan inte göra det själ­va. Vår framgång bygger på väl utvecklat samarbete och olika former av partnerskap. Till­sammans med näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer når vi så mycket längre!

En rad projekt är på gång, till exempel off peak-­leveranser, en ny kommersiell samlastningscentral samt utredningar om samordnad varudistribution och gods på vatten. De ingår i stadens inriktning för bättre leveranstrafik 2014–2017, som antogs politiskt hösten 2014. Trots detta tycker vi att det händer för lite. Vi vet att fler aktörer kan bli betydligt mer delaktiga. Och vi vill att de ska bli det.

Vi har svårt att på allvar komma vidare i konkreta för­ändringsprojekt med främst varuägare, transportköpare och transportörer – trots att vi bjuder in och beskriver de svårigheter och möjligheter som stadens tillväxt kan ge för leveranstrafiken. Vår uppfattning är att många vill prata, men inte på riktigt ställa om och förändra den egna verksamheten. Dagligen stöter vi på uttryck som ”vi samlastar redan”, ”det får varken kosta mer eller ta längre tid” och ”vi ändrar inte rutiner förrän vi verkligen måste”. Men just mer tid och pengar samt hårdare trafikregleringar kommer att bli resultatet om inte fler re­dan nu väljer att engagera sig och berätta vilka åtgärder som bäst passar deras verksamhet.

Som stad kommer vi alltmer att behöva prioritera mellan olika trafikslag för att nå satta framkomlighets- och hållbarhetsmål. Det kommer att ske med både piska och morot. Tuffa beslut har redan påverkat Stockholms bilister, och fler väntas. För att vi i framtiden ska kunna ta hänsyn till leveranstrafiken vill vi veta mer om verksamheters behov men också vad ni varuägare och transportörer själva kan göra för att effektivisera flödena. Utan era synpunkter och erfarenheter, som vi värdesätter mycket högt, har vi svårt att planera för en framtid som på bästa sätt gynnar det blomstrande stadslivet som är så beroende av godstransporter. Visa framfötterna – hör av dig och berätta vad just du kan göra!

Artikeln handlar om

E-mail:
Publicerad 2016-09-06 07:26:13 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.