Öppna vägarna för tyngre lastbilar

(Bild: SCA Transforest) Magnus Svensson är vd i SCA Transforest och har tidigare haft olika befattningar i SCA-koncernen i ett tjugotal år. Han är ordförande i Skogsindustriernas transportkommitté och styrelsemedlem i Näringslivets transportråd. I botten har Magnus Svensson en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Luleå Tekniska högskola. (Bild: SCA Transforest) Magnus Svensson är vd i SCA Transforest och har tidigare haft olika befattningar i SCA-koncernen i ett tjugotal år. Han är ordförande i Skogsindustriernas transportkommitté och styrelsemedlem i Näringslivets transportråd. I botten har Magnus Svensson en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Luleå Tekniska högskola.

ÅSIKTEN. Tillåt högre laster på lastbilarna i landet. Med 76 tons tillåten totalvikt på lastbilarna så ökar konkurrenskraften för svensk industri. Det anser Magnus Svensson som är vd i SCA Transforest:

 

Svensk exportindustri arbetar i motvind just nu. Tillväxten är svag på många av våra viktigaste marknader i Europa och darriga statsfinanser gör det svårt att hoppas på snara förbättringar.

Den svenska kronan stark i relation till nästan alla de valutor vi handlar i och för dem som har kostnader i kronor och intäkter i Euro, dollar, pund, yen eller norska kronor så är det ett riktigt giftpiller.

Ovanpå det tickar klockan på mot den 1 juli 2015, när vi kommer att drabbas av effekterna av skärpta svavelrestriktioner i fartygsbränslen inom SECA-området, en ensidig belastning av de länder och företag som har verksamhet på fel sida Östersjön.

Men det finns saker som kan göras för att förbättra konkurrenskraften för svensk industri, egentligen utan några avigsidor över huvud taget: Öppna hela det svenska vägnätet för tyngre lastbilar!

Med en axel till och 76 tons totalvikt så kan vi väsentligt öka kapaciteteten i varje bil utan att vägslitage och trafiksäkerhet påverkas negativt. Tvärtom så kan samma godsmängd transporteras av färre bilar med minskad miljöbelastning och trafikstörning som följd. Gemene man kommer inte att notera förändringen.

I Finland är man redan i process med denna utveckling. I Sverige finns det redan ett antal tester och piloter gjorda och andra är i trafik just nu, så kunskapen finns och det behövs inte mer försök och utvärderingar. Vi har här en enkel åtgärd som skulle industrins konkurrenskraft, samtidigt som trafiksäkerheten skulle förbättras och vägslitaget minska.

Vad väntar vi på?

Den konspiratoriskt lagde kan naturligtvis spekulera i att regeringen vill undvika att gods flyttas från järnväg och fartygstransport. Men väldigt mycket av industrins transporter måste ske på bil, alldeles oavsett hur alternativen ser ut. Det går varken järnvägar eller kanaler ut i skogen, så alla virkestransporter måste börja på en virkesbil. Få industrier har egna järnvägsspår så mycket av färdigvarutransporterna måste också ske på bil.

Dessutom kan inte järnvägen leva på att man försämrar villkoren för övriga trafikslag! Man måste effektivisera verksamheten. I större delen av Sverige får tågen vara 630 meter långa och ha ett axeltryck på 22,5 ton. I Europa kan man köra 750 meter långa tåg med 25 tons axeltryck och i andra delar av världen kan tågen vara kilometerlånga och axeltrycket 30 ton.

De flesta större järnvägssatsningar som görs i Sverige handlar om passagerartrafik och då trängs godstransporterna bort från spåren.

Det går inte att önska bort lastbilen från de svenska produktionssystemen. Och när vi nu har en möjlighet att faktiskt sänka kostnader och miljöbelastning med en och samma åtgärd, så har vi inte råd att säga nej. Svensk välfärd och utveckling behöver en konkurrenskraftig industri och industrin behöver tyngre lastbilar. 

Magnus Svensson

Artikeln handlar om

Publicerad 2013-06-16 18:14:03

Sök här!

Köpa ny transportbil?

trasnportbilsguiden 2018

Transportbilsguiden 2018

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.