Kräv auktorisation av truckutbildare

(Bild: TSAB)  Lars Jonsson är instruktör för bland annat truckar, traverser och hjullastare. Han är delägare av utbildningsföre- taget TSAB Utbildning AB, som han var med om att starta 1991. Lars Jonsson har en bakgrund som yrkeschaufför och har också studerat pedagogik och samhällsvetenskaper vid Karlstad Universitet. (Bild: TSAB) Lars Jonsson är instruktör för bland annat truckar, traverser och hjullastare. Han är delägare av utbildningsföre- taget TSAB Utbildning AB, som han var med om att starta 1991. Lars Jonsson har en bakgrund som yrkeschaufför och har också studerat pedagogik och samhällsvetenskaper vid Karlstad Universitet.

ÅSIKTEN. Det är snart två år sedan TLP10, den senaste utbildningsplanen för truckförare, togs i bruk. Utan tvekan finns ett stort glapp mellan de instruktörer som ska använda utbildningsplanen i praktiken och de som har skapat läroplanen, det vill säga Svenskt näringsliv, LO, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Finns inte samstämmigheten i synen på läroplanen försvinner respekten för den. Läroplanen är grundpelaren som truckförarutbildningen vilar på.

Tidigare fanns stabilitet i genomförandet av utbildningen då bland annat antalet timmar var fastställt. Därmed fanns en standard för hur omfattande ut- bildningen skulle vara. Det var en av grundtankarna bakom TLP-systemet när det realiserades 1994.

I dag är läget annorlunda. Som TLP10 är utformad är det fritt fram att genomföra en truckförarutbildning efter eget huvud. Dels för att innehållet i TLP10 är en rekommendation, dels för att timplaner saknas. Så med andra ord kan en person med utbildningsbevis bara ha ett par timmars utbildning bakom sig. Det vet inte den som ser beviset.

Om systemet bara gällde internutbildningar skulle det vara bättre. Då skulle utbildningsbeviset vara knutet till ett företag. Då skulle arbetsgivare som köpt en kort utbildning själv veta att en kort utbildning är medioker. Ingen annan skulle behöva stå ansvarig.

Idag är situationen sämre än den var innan TLP94 kom till. Då visste alla att kvalitén varierade kraftigt. I dag, utgår de flesta från att om det finns en norm så ger den också en viss garanti för kunnande. Med TLP10 är den garantin borta.

Intressant i sammanhanget är resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner av 650 arbetsplatser under 2012. Där fick åtta av tio grossistföretag anmärkningar på brister i arbetsmiljön. Truckarna låg bakom en knapp tredjedel av de 5 300 arbetsolyckorna bland lagerassistenter åren 2006–2010.

För att sammanfatta: TLP10 är en rekommendation utan timplan och utbildningsanordnarna behöver ingen auktorisation.

Därför behövs nu en organisation för auktorisation av både utbildningsföretagen och utbildarna. Organisationen bestämmer riktlinjerna för utbildningarnas genomförande samt övervakar att dess följs. Utbildningsbeviset blir först då faktiskt just ett bevis på en viss nivå av kunskap.

Kräv också instruktörsutbildning för auktorisation. I dag är de flesta instruktörsutbildningarna en vecka vilket är för kort tid för ett så omfattande och krävande yrke.

Om inte detta blir verklighet finns det bara tre utvägar för seriösa utbildningsföretag:
• Minska utbildningstiden till ett minimum och överlev. Marknaden är mest intresserad av att få ett utbildningsintyg till så liten kostnad som möjligt.
• Sluta med truckförarutbildning och satsa på andra typer av utbildning.
• Lägg ner företaget, eller gå i konkurs.

Publicerad 2013-03-07 20:09:22

Sök här!

Köpa ny transportbil?

trasnportbilsguiden 2018

Transportbilsguiden 2018

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.