Åsikten

Riktade infrastruktursatsningar för godstrafiken är en viktig pusselbit för att snabba på återhämtningen efter pandemin, skriver Green Cargos hållbarhets- och kommunikationsdirektör Erica Kronhöffer – och nämner de tre viktigaste järnvägsprojekten för godstrafiken.

Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. Många industriföretag förlitar sig på en fungerande godsjärnväg, som miljö- och kapacitetsmässigt är oslagbar jämfört med andra transportslag.

Det är spännande att se den snabba utveckling som sker hos alla transportslag med nya bränslen, ökad andel elektrifiering och bättre fordon. Men vi måste se klart på storleken på det transportarbete som sker på järnvägen och dess betydelse för svensk basindustri.

Glöm inte vilka de grundläggande behoven är och se till att logistikkedjorna för livsmedel, medicin och sjukvårdsutrustning fungerar. Det behövs om vi ska stå redo när nästa svarta svan dyker upp, påpekar Erik Wallin på Colliers. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 4-2020.

Sjöfarten erbjuder allt fler smarta transportlösningar på fartyg som blir allt effektivare. Det kan kännas betryggande för näringslivet i en tid när utmaningarna står på rad, menar sjöfartsanalytikern Christopher Pålsson på Lloyds List Intelligence. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 3-2020. 

Framtidens godstransporter måste klara kraven på hållbarhet. Samtidigt är det många som gör anspråk på gatuutrymmet. Amanda Baumgartner, godsstrateg i Stockholms stad vill bland annat utveckla nattleveranserna och vill undanröja fördomarna mot att använda vattenvägarna för att lätta på trycket i trafiken. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 2-2020.

E-handeln ändrar förutsättningarna på marknaden och centraliseringen av distributionen har gått allt längre. Nu har kanske leveranstätheten blivit så stor att det blir mer effektivt att börja decentralisera? Lokala ”lagerbutiker” kan vara en utvecklingsväg menar logistikkonsulten Joakim Waern. Artikeln har tidigare varit publicerad i Transportnytt 1-2020.

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Jobb & karriär

Inga händelser

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2021 

Transportbilsguiden 2021

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.