L

LKAB gör miljardinvestering i Narvik

Med den nya utbyggnaden kommer LKAB att kunna lasta ut närmare 30 miljon ton malm om året från Narvik.
Med den nya utbyggnaden kommer LKAB att kunna lasta ut närmare 30 miljon ton malm om året från Narvik.
(Bild: Dagmar Zitkova, Automation)

LKAB fortsätter att bygga ut hamnen i Narvik. Nu gör bolaget ytterligare en investering på nästan en miljard kronor i ett nytt transportsystem från malmlager till skeppslastare. Investeringen innebär att kapaciteten för utlastningen höjs till nästan 30 miljoner ton om året.

Investeringen är en fortsättning av den utbyggnad LKAB gjorde för några år sedan. Bland annat har all hantering av fines, det vill säga finfördelad järnmalm, flyttats under tak. Det är en åtgärd som Narvik stad har krävt främst av miljöskäl.

Den nya satsningen består av flera delar som kommer att höja hamnens kapacitet. En ny kaj har redan börjat byggas och ytterligare en skeppslastare ska uppföras. Dessutom kommer en helt ny siktstation för pellets av järnmalm att uppföras.

– Vi skapar redundans för utskeppningen. Med två utskeppare kan vi lasta två båtar samtidigt, säger Markus Petäjäniemi, LKAB:s direktör för affärsområdet gruva och logistik.

– På det sättet minskar vi vår sårbarhet för olika produktionsavbrott och ökar utskeppningskapaciteten från dagens 20 miljoner ton till nästan 30 miljoner ton om året. Markus Petäjäniemi poängterar att produktionshöjningen inom LKAB:s hela tillväxtprogram ligger på uppemot 35 procent.

I ombyggnadsprojektet ingår också en ny provtagningsanläggning, en ny kontorsbyggnad samt en ny driftcentral.

Dagmar Zitkova 

Publicerad fredag, 21 mars 2014 11:54

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland