L

ERTMS får inte hindra mindre tågoperatörer

ERTMS är avsett att bli ett gemensamt trafikstyrningssystem för det europeiska järnvägsnätet.
ERTMS är avsett att bli ett gemensamt trafikstyrningssystem för det europeiska järnvägsnätet.
(Bild: Bombardier)

Om fyra år kan det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS börja användas på delar av Södra stambanan. Detta enligt Trafikverkets plan som gått ut på remiss. Näringslivets Transportråd, som representerar transportköparna menar att förslaget inte får försämra villkoren för de mindre operatörerna på järnvägsmarknaden.

Dagens styrsystem som idag används på järnvägen, ATC, håller på att bli för gammalt och behöver ersättas. Därför är det nödvändigt att börja byta till ett nytt menar Trafikverket som presenterat en tidplan för ett nytt trafikstyrningssystem på landets hårdast trafikerade bansträcka: Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö.

Enligt Trafikverkets plan kommer den första sträckan mellan Mjölby och Alvesta att utrustas med det nya systemet ERTMS under 2017. Därefter fortsätter man med övriga sträckor. Lund-Malmö blir sista sträckan att byggas ut under åren 2020-2021.

ERTMS är standardiserat trafikstyrningssystem för Europas järnvägar. Satsningen på att förse Södra stambanan är en del av EU-projekt som syftar till att bygga ut ERTMS hela vägen mellan Stockholm och Neapel. I EU är det känt som ”Korridor B”. Sverige har förbundit sig att bygga ut ERTMS på de svenska delarna av korridoren före 2020.

Syftet med ERTMS är att införa ett gemensamt trafikstyrningssystem på hela det europeiska järnvägsnätet, istället för det lapptäcke av nationella och regionala system som nu används. Det gör järnvägen till ett mer konkurrenskraftigt trafikslag för internationella transporter.

ERTMS kämpar emellertid med tekniska problem. I Sverige används trafikstyrningssystemet på Botniabanan, Ådalsbanan och Västerdalsbanan. Hittills har satsningen på det nya trafikstyrningssystemet i landet inneburit kostnader på mer än en halv miljard utöver planerat för Trafikverket.

Systemet kräver ocks kostsamma installationer i loken. ERTMS innebär att funktioner flyttas från banvallen in i förarhytten. Ljussignalerna som ger order till föraren ersätts med en panel inne i loket. Kostnaden för att anpassa ett lok för ERTMS anges ofta till 1,5-2 miljoner kronor.

Näringslivets transportråd understryker att den ökade kostnaden för att ERTMS-anpassa loken inte får innebära ökade kostnader för transportköparna. Det skulle vara helt motsatt till syftet med satsningen, nämligen att göra järnvägen konkurrenskraftigare.

Transportrådet understryker i sitt remissyttrande att Trafikverket inte alls behandlar de ekonomiska frågorna i sitt planförslag. Planen måste därför kompletteras med en analys av kostnaderna för att införa ERTMS.

Transportrådet menar också att en satsning på ett nytt trafikstyrsystem inte får leda till att de mindre tågoperatörerna konkurreras ut, eftersom de inte har råd med de stora investeringar som ERTMS kräver.

– Vi värnar om mångfalden bland tågoperatörerna, säger Guy Ehrling, kanslichef på Näringslivets transportråd.

Mats Udikas

Publicerad torsdag, 28 februari 2013 10:43

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland