L

Räls mot Stockholm en dröm för Polarbröd

Jens Hardegård, Polarbröd.
Jens Hardegård, Polarbröd.
(Foto: Linda Sundgren)

Svenska lastägare på plats under Almedalsveckan välkomnade EU-kommissionens transportförslag. Men det är bråttom, framhöll SSAB:s logistikchef Per Bondemark, som deltog i seminariet. Polarbröds Jens Hardegård var inne på samma linje.

 – Vår vision är en lättare, starkare och mer hållbar värld, sa Per Bondemark. Men vi ligger i utkanten av världen och ska vi nå vår vision måste vi få de transportförutsättningar som krävs.

För att exemplifiera företagets vision delade han ut två till synes helt likadana bitar av stål. Vikten och ytan var densamma, men medan den ena var lika lättböjlig som en gummisula var den andra helt omöjlig att forma. Det är det senare materialet, den höghållfasta stålen, man vill öka exporten av. Men för det, sa Per Bondemark, behöver transportkapaciteten förbättras avsevärt.

– Min slutsats är att svenskt näringslivs konkurrenskraft har ett direkt samband med infrastrukturen.

Per Bondemark radade upp ett antal åtgärder som han ansåg vara direkt nödvändiga för näringslivets framtid, däribland upprustning och utbyggnad av järnvägen, en samlad översyn av skatter och avgifter (som farledsavgifter och sjöfartens svavelkrav) och att gå ifrån "bypolitiken" och knyta samman Sverige med Europa och övriga världen. Men framför allt poängterade han vikten av att åtgärder vidtas snarast och inte skjuts på framtiden.

Bland åhörarna fanns Polarbröds Jens Hardegård. Han höll med kollegan från SSAB om att det är bråttom.

– Vi har alla utredningar vi behöver, nu är det dags att agera, sa han efter seminariet.

I jämförelse med de stora aktörerna inom skogs-, stål- och gruvindustrin, som främst diskuterades på seminariet, är norrländska Polarbröd en liten aktör. Men företaget omsätter ändå 800 miljoner kronor om året och har stora transportbehov. Råvarorna kommer från sydligt belägna lantbruk, 100 mil bort från förädlingen i bagerierna i Älvsbyn. Och av det färdiga brödet transporteras en stor del tillbaka söderut för vidare distribution till butikerna. Idag sker cirka hälften av förflyttningarna på väg och resterande på räls, men om möjligheten fanns hade man valt järnväg i betydligt större utsträckning, säger Jens Hardegård.

– Den har mer kapacitet och är bättre för miljön än vägtransporter, men i dagsläget finns det ingen järnvägsoperatör som motsvarar våra behov fullt ut. Ta Stockholm till exempel, dit cirka 30 till 40 procent av våra produkter går. På den sträckan finns det ingen som kan erbjuda en systemlösning med järnväg och bil och dit får vi köra med bil hela vägen.

Linda Sundgren

Publicerad onsdag, 04 juli 2012 18:30

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland