Högre maxböter när kör- och vilotider bryts

Strafftaket för företag som allvarligt överträder bestämmelserna om kör- och vilotider höjs från 200 000 kronor i böter till 800 000. För mindre allvarliga överträdelser sänks dock avgifterna.

Vid överträdelser av mindre allvarlig art sänks bötesbeloppen till 500 kronor eller 1 000 kronor, medan de för mer allvarliga överträdelser höjs till mellan 2 000–20 000 kronor. Vid vad som kallas synnerligen allvarliga överträdelser differentieras avgiften till 8 000 kronor eller 20 000 kronor, och för de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften att öka ju mer regeln överträds. Sanktionsavgiften ska också öka med 20 000 kronor för varje gång ett företag underlåter att medverka till kontroll. Reglerna börjar gälla den 1 mars. 

Maxsanktionen höjs till 800 000 kronor, men kan högst motsvara 1 procent av årsomsättningen. Sanktionsavgifter för överträdelser utomlands ändras till att motsvara dem i Sverige.

Publicerad torsdag, 30 november 2017 12:59