Descartes får rutta isländska hempaket

Väntas styras effektivare från ett kanadensiskt moln.
Väntas styras effektivare från ett kanadensiskt moln.
(Bild: Pósturinn)

Kanadabaserade logistik-IT-företaget Descartes får leverera verktyg för ruttplanering till Pósturinn, isländska posten.

Pósturinn hör till de många nationella postföretag som håller på att fokusera om på e-handelsleveranser. Ruttplaneringsverktygen från Descartes kallas för strategiska, och omfattar möjligheter att analysera leveransområden, servicenivåer och dagliga ruttplaneringsprocesser. Såväl fasta rutter som dagligen skiftande ska kunna ritas så effektiva som möjligt, och lösningen omfattar den gps-baserade översikten av fordonsflottan i realtid.

Med stöd av lösningen är tanken att Pósturinn exempelvis ska kunna styra om ett paket från en hemadress till en arbetsplats så sent som samma dag som leveransen.

Publicerad tisdag, 28 november 2017 14:30