L

EU tänker ge tunga lastbilar koldioxidtak

Begränsningarna av koldioxidutsläppen från tunga lastbilar kan börja gälla under 2020, sa Pierre Schellekens på EU-kommissionen.
Begränsningarna av koldioxidutsläppen från tunga lastbilar kan börja gälla under 2020, sa Pierre Schellekens på EU-kommissionen.
(Bild: Mats Udikas)

EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om att begränsa koldioxidutsläppen från tunga lastbilar.
– EU har ingen sådan regel idag, till skillnad från både Japan och USA, säger Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef för klimat- och energifrågor på kommissionen.

Klimatfrågorna spelar en viktig roll för EU fastslog Pierre Schellekens på en informell pressträff med svenska journalister. Sedan 2015 har kommissionen lagt fram en lång rad förslag för att begränsa klimatpåverkan inom en rad områden. Transportområdet är fortfarande kvar.

Just nu arbetar kabinettet som leds av kommissionären Miguel Arias Cañete med ansvar för klimat och energi med ett förslag om att begränsa koldioxidutsläppen för tunga lastbilar. Pierre Schellekens är biträdande kanslichef och därmed nummer tre i rang på enheten.

– Lastbilsindustrin är viktig i Europa. Företagen är inte heller fler än att de får plats runt ett mindre sammanträdesbord vid en överläggning, sa Pierre Schellekens.

EU-kommissionens avsikt är att lägga fram ett förslag som begränsar utsläppen av koldioxid från tunga lastbilar. Det kommer inte att vara en del av det regelsystem som finns idag och som begränsar svavel, kväveoxider och partiklar, mest känt som Euro 5 och Euro 6.

– För svensk del antar jag att det kommer att framgå av typintyget vilket högsta tillåtna koldioxidutsläppet får vara för en viss modell, sa Pierre Schellekens.

Han gav inga detaljer om utformningen av förslaget i övrigt, men bedömer att beslutet kan vara klart i maj 2018. Förmodligen börjar det i så fall gälla år 2020.

I sin presentation gick Pierre Schellekens igenom en rad av EU:s initiativ för att samordna medlemsländernas klimatpolitik. Han fick bland annat en direkt fråga om den svenska flygskatten som införs nästa år. Men han avstog från att kommentera. Däremot konstaterade han att flyget numera ingår i EU:s system med utsläppsrätter. Det systemet har också reviderats för att bli effektivare.

Mats Udikas

Publicerad onsdag, 22 november 2017 21:56

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland