L

”Vad får vi när ni sparar på IT?”

Transportstyrelsens outsourcing av IT-sysslor, såsom driften av körkortsregistret, har inte bara fällt två ministrar i sommar. Den har också fått Näringslivets transportråd att fråga myndigheten ifall dess olika avgifter sänks nu när driftkostnaden minskar.

Enligt regeringens riktlinjer sätter Transportstyrelsen nivån på många av sina utgifter utifrån att de sammantaget ska täcka kostnaderna för motsvarande verksamhet. Här har näringslivet länge efterlyst att staten istället borde ta notan för myndighetsutövningen genom anslag.

Av 1,5 miljarder kronor, som är Transportstyrelsens årliga kostnad i den avgiftsbelagda verksamheten, går nästan en tredjedel till IT-avdelningen, konstaterar Näringslivets transportråd: 439 miljoner kronor. ”Hur stor kostnadssänkning innebär den av Transportstyrelsen genomförda outsourcingen av IT-driften?”, undrar Transportrådet nu, och frågar vidare hur en kostnadssänkning kommer att synas i avgiftsstrukturen för den avgiftsbelagda verksamheten.

Synpunkterna står att läsa i Transportrådets remissvar på Transportstyrelsens förslag till avgiftsförändringar 2018.

Transportrådet kritiserar vad det ser som ryckighet i Transportstyrelsens avgifter, något som hämmar näringslivet. Särskilt framhålls problemet i att skatter och avgifter på transportområdet sätts utan samordning mellan olika myndigheter, och utan samlad konsekvensanalys.

”Transportmyndigheterna koordinerar inte sina olika avgiftshöjningar. Istället fattas besluten i stuprör myndighet för myndighet. Näringslivets transportråd föreslår att samtliga transportmyndigheter – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen – koordinerar sina framtida avgiftshöjningar och genomför gemensamma, samlade konsekvensanalyser av förslag till höjningar” skriver Näringslivets transportråd.

Transportrådet upprepar också sin oro över kraftiga samlade kostnadsökningar på transportområdet, exempelvis fyrfaldigandet av banavgifterna på järnvägen mellan 2010 och 2025.

Publicerad tisdag, 29 augusti 2017 12:49

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland