Datorviruset kostade Maersk miljarder

Skärm från utpressningsviruset Petya, spritt 2016. Det viruset som sommaren 2017 drabbade Maersk kallas i sin tur Notpetya – för att det föreställer Petya, men inte räddar datorn ens åt den som betalar den angivna lösensumman.
Skärm från utpressningsviruset Petya, spritt 2016. Det viruset som sommaren 2017 drabbade Maersk kallas i sin tur Notpetya – för att det föreställer Petya, men inte räddar datorn ens åt den som betalar den angivna lösensumman.
(Bild: Wikipedia)

Cirka 200–300 miljoner dollar – alltså motsvarande cirka 2 miljarder svenska kronor – räknar Maersk med som kostnad för datorvirusattacken i slutet av juni. Den slog bland annat ut alla IT-system vid APM Terminals i Göteborg.

Siffrorna nämns kortfattat i koncernens kommentar till halvårsbokslutet, som ett förutspått avbräck vid höstens redovisning av tredje kvartalet. Datorvirusutbrottet, som i efterskott kommit att benämnas Notpetya, skedde den 27 juni. Inom Maersk var det framför allt Maersk Line, APM Terminals och Damco som berördes. Verksamhetsvolymen påverkades negativt under ett antal veckor i juli, noterar Maersk i samband med halvårsredovisningen.

Publicerad tisdag, 29 augusti 2017 11:29