Fortsatt uppåt för Deutsche Post DHL

Bra drag.
Bra drag.
(Bild: Deutsche Post DHL)

Deutsche Post DHL redovisar andra kvartalet 2017, med ett rekordresultat.

Den tyskägda logistikvärldsledaren visade upp fortsatt starka siffror när andra kvartalet 2017 redovisades. Koncernen har gått starkt på sistone, även förra året.

Dels växte omsättningen nu med 4,4 procent. Men en lönsamhetshöjning gjorde att vinsten ökade ytterligare väsentligt snabbare. Rörelseresultatet steg nästan 12 procent för kvartalet jämfört med motsvarande period året före, till 841 miljoner euro, motsvarande 8,1 miljarder svenska kronor.

Deutsche Post DHL räknar nu med en rörelsevinst på totalt 3,75 miljarder euro (36 miljarder kronor) för helåret 2017, och fortsatt årlig vinstökning med 8 procent per år fram till 2020.

Publicerad tisdag, 08 augusti 2017 18:08