Hogia växlar upp inom transportsystem

Kan bli plats för transportsystemsutvecklare, gamla som nya.
Kan bli plats för transportsystemsutvecklare, gamla som nya.
(Illustration: Wingårdhs)

IT-företaget Hogia skiljer ut sina fyra grupper av transportsystem till ett affärsområde, med förväntan om snabb tillväxt.

Samordning mellan lösningarna för kollektivtrafik, färjor, vägtransporter respektive terminaler ska bädda för kunder som har komplexa behov, är tanken.

Chef för det nya affärsområdet transportsystem blir Hogias vice vd Christer Lindberg. Han räknar med att områdets personalstyrka på tre år ska växa från 150 till 200 medarbetare.

Hogia är baserat i västkustska Stenungsund, där företaget nu bygger ytterligare ett kontorshus som ska rymma 200 medarbetare från hösten 2019.

Vid sidan av transportlösningarna utvecklar Hogia även ekonomi- och affärssystem samt system för personaladministration.

Publicerad onsdag, 02 augusti 2017 16:07