Kritik mot regeringsförslag om miljökontrollavgift

Sjöfartens utsläppskontroll bör bekostas av skattebetalarna, anser Näringslivets Transportråd och går emot regeringsförslag om avgifter.

Regering har lagt förslag om kompletterande bestämmelser till EU-förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter.

Transportstyrelsens tillsyn av svenskflaggade fartyg föreslås av regeringen bli avgiftsfinansierad, medan tillsynen av fartyg med utländsk flagg skattefinansieras.

Nu anser Näringslivets Transportråd i sitt remissvar på förslaget att det finns risk för att kostnaderna för tillsynen ökar och hamnar hos varuägaren. Näringslivets Transportråd föreslår att all tillsyn blir skattefinansierad med motiveringen att det inte ska vara någon skillnad i finansieringen av kontrollen beroende på om det gäller svensk eller internationell flagg.

Publicerad onsdag, 21 juni 2017 16:20

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

18 aug
Mittia skogstransport
Älvvallens Idrottspark, Ljusdal
23 aug
HCT-dagen
Volvo Trucks Experience Center, Göteborg
24 aug
Transporteffektivitetsdagen
Lindholmen Conference Center, Göteborg
06 sep
07 sep
Baltic Ports Conference
BW Hotel Magasinet, Trelleborg