Fortsatt uppåt för flygfrakt – men toppen verkar vara nådd

Flygfrakten ökade med 8,5 procent i april i år.
Flygfrakten ökade med 8,5 procent i april i år.
(Bild: Mats Udikas)

Flygbolagen jublade över mars månads fraktvolymer som var de bästa sedan den stora krisen 2008. Nya siffror tyder på fortsatt goda utsikter, men att en mjuklandning kan skönjas.

Enligt International Air Transport Associations (IATA) senaste siffror ökade efterfrågan på fraktflyg globalt med 8,5 procent i april jämfört med samma månad förra året. Det är visserligen lägre än mars månads drygt 13 procent, men håller sig klart över de fem senaste årens genomsnittliga ökningstakt på 3,5 procent.

Kapacitetsökningen, mätt som tillgängligt antal ton-kilometer, sjönk till 3,9 procent för april.

Branschens indikatorer pekar på fortsatt robust tillväxt för andra kvartalet i år. Det finns emellertid tecken på att den cykliska tillväxttoppen för flygfrakt har passerat, främst det faktum att gapet mellan industrins lager och försäljning slutade minska under senare delen av förra året.

Flygfrakten får ofta en stigande efterfrågan i början av en ekonomisk uppgångsperiod, då kunderna försöker fylla på sina lager så snabbt som möjligt. Detta avtar då kunderna hunnit justera och hitta bättre balans mellan lagernivå och försäljning.

För hela året beräknas flygfrakten öka med 7,5 procent, pådriven av starkt tillväxt inom läkemedel och e-handel.

Den fortsatt svaga euron har givit stöd åt den europeiska fraktmarknaden som haft en stark ingång på exportorder under de senaste månaderna. De europeiska flygbolagen noterade 12,9 procent större fraktvolymer i april och kapacitetsökningen låg på 6,9 procent.

Publicerad torsdag, 08 juni 2017 10:11