Hamn- och stuveriavtalet är klart

Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar har tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges hamn- och stuveriarbetare. Avtalet följer industrins lönenorm på totalt 6,5 procent fördelat på tre år.

– Det nya stuveriavtalet följer industrins lönenorm, något som är viktigt för att bevara den väl fungerande lönemodell vi har på svensk arbetsmarknad, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande. Det nya avtalet gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Transportarbetareförbundet uppger att kronpåslagen blir enligt följande: År ett höjs månadslönerna med 632 kronor, år två höjs månadslönen med 587 kronor, år tre höjs månadslönen med 689 kronor. Alla centrala och lokala tillägg höjs med 2,2 procent år ett, 2,0 procent år två, och 2,3 procent sista året.

Publicerad onsdag, 24 maj 2017 14:55