Regeringen låter utreda rätten till stridsåtgärder

– Vi behöver förstärka lagen så att det även ska fungera i hamnen, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
– Vi behöver förstärka lagen så att det även ska fungera i hamnen, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
(Bild: Victor Svedberg, Socialdemokraterna)

En utredare ska se över rätten att vidta stridsåtgärder som blockad, strejk och lockout, i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtalet och i situationer där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal.

Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande, skriver arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen aviserar därför en översyn av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden.

På en pressträff i Göteborg igår, tisdag, konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen tagit intryck av reaktionerna från näringslivet under den långdragna konflikten i containerhamnen.

– Vi har en modell där det ligger ett stort ansvar på parterna, men just i det här fallet har vi kommit till slutsatsen att vi behöver förstärka lagen så att det ska fungera även i hamnen, sade Ylva Johansson.

Ministern hoppas att utredningen ska kunna påbörjas till sommaren.

Publicerad onsdag, 24 maj 2017 12:17