L

Hamnfyrans ordförande: konflikten handlar inte om avtalet

– I de andra hamnarna i Göteborg har vi inga problem med avtalsfrågan, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback.
– I de andra hamnarna i Göteborg har vi inga problem med avtalsfrågan, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback.
(Bild: Stefan Berg)

Meningarna går isär om vad som utlöste lockouten efter fredagens förhandlingar mellan APM Terminals och Hamnfyran. Nu står meningen i begreppet avtal i centrum för diskussionen.

Hamnfyran meddelar att man i fredags erbjöd sig att teckna ett självständigt kollektivavtal för sina medlemmar på arbetsplatsen. APM Terminals har hittills hävdat att sådana krav är lagstridiga, men en ny dom i Arbetsdomstolen (AD nr 67 2017), förtydligar enligt Hamnfyran att så inte är fallet.

– Vi måste nu analysera fakta och låta våra jurister titta på AD-domen för att se hur den påverkar rättsläget, säger Annika Hilmersson kommunikationschef vid APM Terminals Göteborg. Utifrån det ska vi rådgöra med Medlingsinstitutet igen. Vi ville ha rådrum för detta, men Hamnfyran ville inte dra tillbaka sina varslade stridsåtgärder. Därför trädde lockouten i kraft.

APM skriver i ett pressmeddelande att arbetsgivarsidan arbetar för en förändring av gällande lagstiftning där arbetsgivare med kollektivavtal inte kan utsättas för blockader och andra konfliktaktioner från ett fackförbund som vägrar teckna branschens kollektivavtal.

– I de andra hamnarna i Göteborg har vi inga problem med avtalsfrågan, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback. Där är vi med och påverkar, sedan skriver Transport på avtalen. Även i containerterminalen har vi fram tills nu varit med på alla förhandlingar.

APM uppger att man stödjer samtliga alternativ för att få en lösning på den aktuella konflikten i containerterminalen, det vill säga sluta ett så kallat hängavtal på det befintliga kollektivavtalet eller upprätta ett lokalt avtal enligt medlarnas bud. Det tredje alternativet är ett trepartsavtal.

– När vi kom in från APMs sida var vi väldigt glada över att det redan fanns ett gällande kollektivavtal med Transport och vi har hittills dessutom tackat ja till medlingsinstitutets förslag, säger Annika Hilmersson. Vi kan som arbetsgivare inte ha några åsikter om trepartsavtal, en sådan lösning kan bara Transport bestämma om.

Hon tillägger att hon inte har någon kännedom om vad ett parallellavtal skulle innebära eller hur Hamnfyran definierar en sådan avtalsform.

– Det går att ha parallella kollektivavtal på en arbetsplats så länge de inte konkurrerar med varandra. Det är ingen optimal lösning för oss på lång sikt, för det kan uppstå konflikter ändå, men det är en lösning för att komma över problematiken här, säger Peter Annerback.

– Trepartsavtal vore bättre och det borde också ligga i arbetsgivarnas intresse att verka för att ett sådant kommer till stånd, fortsätter Peter Annerback. Att inte ha båda fackliga parterna med i avtalsarbetet skapar problem för arbetsgivarna.

Hamnfyran har även föreslagit ett hängavtal med tillägg som i praktiken skulle ge majoritetsfacket samma inflytande och rättigheter som en fullvärdig avtalspart.

– Då är det inget hängavtal, kommenterar Annika Hilmersson.

Även om det formellt är Transport som måste godkänna ett trepartsavtal menar Annerback att arbetsgivaren har ett primärt ansvar för att ett sådant kommer till genom att driva på.

– I grund och botten är det inte kollektivavtalsfrågan som är problemet. Men arbetsgivaren vill gärna att det framstår så. Det handlar om förhållningssättet gentemot sina anställda, säger Peter Annerback. Vi hade sex punkter från början; rätten att utse skyddsombud och även utse representanter vid förhandlingar. Om vi kunnat komma överens om det, då hade vi aldrig hamnat i denna diskussion om kollektivavtal.

– Om jag var arbetsgivare hade jag velat skriva avtal med den förening som har flest medlemmar på arbetsplatsen. Vi vill inte ha mer rättigheter än Transport, men inte heller mindre, säger Peter Annerback vidare.

Mats Thorén

APM Terminals meddelar att lockouten pågår till och med den 30 juni klockan 24:00. Under den tiden kommer endast begränsad service att erbjudas under helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00 samt under ordinarie öppettider under helger.

Parterna ska träffas igen för fortsatt förhandling onsdag 31 maj.

Publicerad onsdag, 24 maj 2017 11:58

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland