E-handeln ligger bakom DHL:s rekordsiffror

Deutsche Post DHL Group redovisade en omsättning på omkring 543 miljarder kronor under 2016 och rörelseresultatet ökade med 45 procent till 33,4 miljarder kronor.

 

Alla gruppens olika divisioner bidrog till det positiva resultatet som tillskrivs företagets framstående ställning inom globala tillväxtsegment, i synnerhet e-handel.

Resultatet inom divisionen Post – E-Commerce - Parcel (PEP) ökade till över 13 miljarder kronor jämfört med 10 miljarder kronor föregående år.

DHL - divisionernas rörelseresultat blev 23 miljarder kronor jämfört med 16 miljarder kronor för 2015. Den positiva intäktstrenden för samtliga divisioner återspeglar en stark affärsverksamhet heter det i bokslutskommunikén.

I sin marknadsprognos är Deutsche Post DHL fortsatt positiv. Världsekonomin väntas under 2017 växa bara i moderat omfattning, men företagsgruppen tror att intäkterna trots det kommer att öka signifikant beroende på fortsatt effektivisering inom de olika verksamheterna.

Rörelseresultatet väntas öka med i genomsnitt över 8 procent per år för perioden 2013 till 2020. För PEP väntas motsvarande ökningstakt ligga på 3 procent per år och för DHL på 10 procent.I bokslutet föreslås en utdelning till aktieägarna på 9,5 kr per aktie vilken är en ökning med 24 procent från föregående år.

Företagsgruppen förkunnar vidare att utsläppsmålet för koldioxid inom logistiken till år 2020 redan uppnåtts och ersatts med målet noll utsläpp år 2050.

Publicerad onsdag, 29 mars 2017 23:17

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

24 okt
Sthlm E-pack & Logistics
Filmstaden Sergel, Stockholm
25 okt
25 okt
Tapa-konferens
London, Storbritannien
29 okt
ITS World Congress
Palais des Congrès, Montreal, Kanada
07 nov
Logistik & Transport
Svenska mässan