L

Vätgas, snabbladdning och ERTMS kandidater till att dela på EU-miljoner

Ett nätverk med tankstationer för vätgas är visionen för Vätgas Sverige som ansökt om 95 miljoner i EU-stöd.
Ett nätverk med tankstationer för vätgas är visionen för Vätgas Sverige som ansökt om 95 miljoner i EU-stöd.
(Bild: Vätgas Sverige)

Regeringen godkänner 14 projektförslag att gå vidare till EU. Projekten är tänkta att ingå i Ten-T, det Transeuropeiska nätverket. Bland projekten finns bland annat en ansökan från fem tågbolag för att installera ERMTS-utrustning. Det finns också ansökningar om ett nätverk för snabbladdning, ett för biobränslen och ett för vätgasstationer. 

I oktober gjorde EU ännu en utlysning av ännu en ansökningsomgång till det <transeuropeiska nätverket, Ten-T. Enligt planen ska EU satsa motsvarande 250 miljarder kronor i ett stomnät med nio korridorer i Europa fram till år 2020. Det ska delfinansiera genom ”Fonden för ett sammanlänkat Europa”, CEF. EU bidrar inte enbart till den fysiska utbyggnaden av vägar och spår, utan också till system för trafikinformation, ITS, och tillgång till alternativa bilbränslen på stomnäten.

Den senaste utlysningen var en av de mindre ansökningsrundorna, med totalt omkring 18 miljarder kronor att söka. Det innebär att den totala storleken på projekten är mer än dubbelt så stor eftersom EU-medlen vanligen medfinansierar projekten till högst halva kostnaden. Fjorton projekt har nu fått grönt ljus av regeringen och har skickats vidare till EU-kommissionen för slutgiltigt beslut.

Det största projektet som regeringen ger bifall till är starten för att införa ett nytt flygledningssystem, Sesar. Det är en ansökan på fyra miljarder kronor.

Ett annat stort projekt är att införa ombordutrustning på loken för det nya signalsystemet ERTMS. Trafikverket och fem tågoperatörer, Green Cargo, LKAB, Skånetrafiken, Transitio och Östgötatrafiken står som sökande för sammanlagt 300 miljoner kr.

Några av de övriga projekten är:

• Bothnia Green Fuels, Biobränslesatsning för tunga transporter i Piteå och Umeå kommuner, Biofuel region, Volvo och Sekab, 120 miljoner kr,
• Nordic Hydrogen Corridor, Sammanhängande nät av vätgasstationer, Vätgas Sverige, AGA, Hyundai, Toyota, 94 miljoner kr,
• High-Speed Electric Mobility, Installation av snabbladdningskluster för bilar, Clever AS, Eon, Renault, 94 miljoner kr,
• High-speed Line, järnvägsplan Mölnlycke – Bollebygd och planering av ny station, Trafikverket, Swedavia, 274 miljoner kr,
• Midnordic Corridor, Elektrifiering och spårbyte Storlien – norska gränsen, Trafikverket 48 milj kr,
• Nordic Way2, Etablering av pilotprojekt med trafikinformation ITS, Trafikverken i Norge, Sverige, Danmark och Finland, 101 milj kr,
• NEXT-ITS3, ITS-utrustning på Scan-Med-korridoren, Trafikverken i Tyskland, Danmark, Finland och Sverige, 94 milj kr,
• Nordic Maritime Link, Förbättringar Göteborg- Fredrikshamn, Hamnarna i Göteborg och Fredrikshamn, Stena Line, 36 milj kr,
• Nextgen Link, Uppgradera förbindelsen Sverige-Finland, Hamnarna i Åbo, Mariehamn och Stockholm, Viking line, 121 milj kr,
• Sweden-Poland Sustainable Sea, studie inför flytt av incheckning mm, Hamnarna i Trelleborg, Szczecin och Swinoujscie, 9 milj kr,
• Sesar, Införande av nytt flygledningssystem, Sesar Deployment Manager, Luftfartsverket, Swedavia, SMHI m fl. 4082 milj kr.

Mats Udikas

Publicerad söndag, 05 februari 2017 19:23

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland