L

– ERTMS på Malmbanan kan bli ett dyrt experiment

Varje dygn transporterar LKAB malm på järnväg i en volym som motsvarar 1600 lastbilar.
Varje dygn transporterar LKAB malm på järnväg i en volym som motsvarar 1600 lastbilar.
(Bild: Dagmar Zitkova)

– Att experimentera med Malmbanan kan bli väldigt dyrköpt, säger centerriksdagsmannen Anders Åkesson i Trafikutskottet. Han vill att regeringen ska ha en mer pragmatisk syn och involvera tågoperatörerna bättre om och när det nya signalsystemet ERTMS införs.

Enligt infrastrukturpropositionen vill regeringen ersätta järnvägens nuvarande signalsystem ATC mot EU-lösningen ERTMS. Det är en satsning som kommer att pågå under en längre period och kosta sammanlagt omkring 30 miljarder.

ERTMS är en europeisk standard som underlättar gränsöverskridande trafik. Systemet är dessutom förberett med funktioner som bland annat kan göra att spåren kan användas mer effektivt.

Systemet anses däremot inte tillräckligt utprovat. Botniabanan, som är en av de första tågsträckningarna med ERTMS, har drabbats svårt av driftstörningar på grund av problem med signalsystemet.

Malmbanans signalsystem står på tur för att utrustas med det nya signalsystemet. Trafikverket håller på att avsluta projekteringsarbetet för att inleda byggfasen.

LKAB:s logistikchef Anders Björnström, deltog nyligen i Näringslivets transportråds möte i Göteborg med infrastrukturminister Anna Johansson.

Björnström var allvarligt bekymrad för planen att utrusta Malmbanan med systemet innan det är ordentligt utprovat:

– Jag är inte emot att införa ERTMS, men systemet fungerar inte än, sa Anders Björnström till Anna Johansson.

– För vår del ser vi det som ett högriskprojekt där insatsen är alltför stor. Fungerar det inte finns inget alternativ för oss.

Han påpekar att transportvolymen för LKAB på Malmbanan motsvarar 1600 lastbilar varje dygn. Det finns inga vägar som klarar det enligt Björnström.

Infrastrukturministern menade att det gamla ATC-systemet är slitet och behöver ersättas. Det skulle betyda dubbla kostnader om man ersätter det nuvarande signalsystemet med ATC, för att sedan om några år gå över till ERTMS.

Anders Björnström får medhåll av Anders Åkesson som hänvisar problem som trafiken på Botniabanan haft på grund av ERTMS:

– LKAB har inte tid med de störningar i trafiken som det kan bli frågan om med det nya systemet. Anders Åkesson kräver att tågsoperatörerna ska involveras i processen när ERTMS införs på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Han arbetar för att få en riksdagsmajoritet att stå bakom ett skarpt uttalande om detta, när infrastrukturproposition behandlas.

– Det blir i så fall ett tillkännagivande som regeringen måste ta hänsyn till.

Mats Udikas

Publicerad onsdag, 30 november 2016 10:19

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland