L

– Det brådskar med återställa skicket på järnvägen

Mer, tack.
Mer, tack.
(Bild: Göran Fält)

En snabb återställning av järnvägsnätets skick till dess glansdagars står högst på önskelistan när Näringslivets transportråd kommenterar regeringens infrastrukturproposition. Mycket mer pengar skulle behövas, men den budgetförstärkning som görs får trots allt beröm.

– Det märks en fokusering på underhållet, vilket är bra, men vi vill understryka att det brådskar, säger Näringslivets transportråds kanslichef Guy Ehrling.

Några direkt överraskande ståndpunkter från Näringslivets transportråd är inte att vänta för den som sätter sig att läsa den tvåsidiga skrivelsen till riksdagens trafikutskott och näringsministern. Organisationen återkommer ofta till sina huvudpoänger i sin kommunikation med politiker kring förestående beslut. Denna gång listas fem särskilt angelägna önskningar, varav den uttryckligen främsta är förstärkningar av underhållet på befintlig infrastruktur. Det avser både väg och järnväg, men det sistnämnda ses som värst eftersatt.

– Regeringen har gjort en poäng av att den satsar ordentligt på järnvägsunderhåll. Det gör den, och det är bra: man genomför en höjning av totalramen med 100 miljarder kronor, från 522 till 622, vilket motsvarar cirka 8 miljarder kronor per år under tolvårsperioden, för investeringar och underhåll tillsammans. Men man ska samtidigt komma ihåg att det beloppet är ungefär vad som skulle behövas för att täcka bara eftersläpningen i järnvägsunderhållet sedan tidigare, enligt Trafikverkets inriktningsunderlag, säger Guy Ehrling.

De övriga fyra önskningar som återigen listas är:
- en särskilt snabbåtkomlig resurs av statliga medel för vad som kallas marknadsåtgärder, för att infrastrukturen ska kunna anpassas efter snabba förändringar i näringslivets transportbehov,
- senareläggning av införandet av järnvägens nya signalsystem ERTMS,
- stöd för vad som kallas horisontella samarbeten företag emellan, och för tyngre och längre tåg och bilar, samt
- kalkylmodeller som värderar godsets framkomlighet högre än idag när myndigheter jämför samhällsnyttan av olika åtgärder.

Alexander Kristofersson

Publicerad onsdag, 23 november 2016 15:53

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland