L

– Likställ isbrytning med vinterväghållning

Likställ isbrytning med vinterväghållning säger industrin.
Likställ isbrytning med vinterväghållning säger industrin.
(Bild: Sjöfartsverket)

Likställ isbrytning med vinterväghållning och finansiera isbrytarna över statskassan. Det kräver Näringslivets transportråd, tillsammans med fyra branschorganisationer.

Sjöfartsverket har aviserat att man kommer att höja farledsavgifter och lotsavgifter med 5-8 procent under 2018. Det framgår av budgetpropositionen. Sjöfartsverket uppger att avgiftshöjningarna behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet. I fortsättningen ska avgifterna dessutom uppräknas med index.

Nu kräver Näringslivets transportråd tillsammans med Skogsindustrierna, gruvnäringen (Jernkontoret och Svemin) samt kemiindustrin (Ikem) att anslagsfinansieringen av Sjöfartsverket istället ska öka. 

– Vi avstyrker förslaget om höjning av farleds- och lotsavgifter, säger industrin i ett remissyttrande till förslaget.

– Det ökar kostnadsbördan för varuägarna och leder till negativ påverkan på konkurrenskraften. Förslaget går heller inte ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods till sjöfart. Industrin vill att det statliga anslagen ska täcka Sjöfartsverkets fasta kostnader, cirka 90 procent av de totala kostnaderna. Motiveringen är att verket arbetar huvudsakligen med myndighetsutövande.

Publicerad tisdag, 15 november 2016 23:18

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland