L

VTI ska mäta e-handelns miljöpåverkan

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått 3,5 miljoner kronor för att tillsammans med Lunds tekniska högskola undersöka näthandelns påverkan på miljön.

En ökad näthandel med hemtransport kan uppfattas som positiv för miljön med minskat antal privata köpresor. Enligt en uppskattning av Trafikverket står inköpsresorna i Sverige för 13 procent av de totala koldioxidutsläppen. Hel klart är att en ökad hemdistribution av varor är positiv för försäljningen av transportbilar och för den svenska påbyggarbranschen.

Att en ökad e-handel minskar utsläppen är dock inte helt självklart. Vinsten kan ätas upp på andra håll. Något man funderar över hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som i samverkan med Lunds tekniska högskola fått 3,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för att forska på e-handel med matvaror. Man skall titta på hur resvanorna påverkas samt hur nya säljkanaler inverkar på distributionslösningar för livsmedel. Projektet skall pågå i två år.

Christer Andersson

Publicerad tisdag, 30 augusti 2016 11:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland