Efter Seca kommer Neca

Efter svavlet, nu kommer regler hur fartygens utsläpp av kväveoxider ska hanteras.
Efter svavlet, nu kommer regler hur fartygens utsläpp av kväveoxider ska hanteras.
(Byline: Fotolia)

Regeringen har gett myndigheten Trafikanalys i uppdraget att utreda konsekvenserna för svensk industri om ett så kallat kvävekontrollområde införs i Östersjön.

 

Utredningen ska genomföras i samråd med Transportstyrelsen. Orsaken till utredningen om ett kvävekontrollområde (Neca, Nitrogen Oxides Emission Control Area) är att FN:s sjöfartsorganisation IMO nu studerar hur kvävekontrollområdet skulle kunna genomföras.

Utredningen ska ta särskild hänsyn tas till företagens konkurrenskraft enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Införandet av kvävekontrollområdet blir en ren parallell till svavelkontrollområdet (Seca) som redan är infört i Östersjön och Nordsjön.

– Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att öka sin andel av godstransporterna. Samtidigt är det viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Redan 30 september ska en delredovisning lämnas. Slutredovisningen ska vara klar senast i slutet på mars 2017.

Publicerad onsdag, 24 augusti 2016 18:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

24 sep
CSCMP Edge 2017
Atlanta, USA
26 sep
Post-Expo 2017
Palexpo, Geneve, Schweiz
28 sep
Baltic sea ports & shipping
Plats: Radisson Blu Olümpia, Tallinn, Estland
03 okt
04 okt