L

Efter Seca kommer Neca

Efter svavlet, nu kommer regler hur fartygens utsläpp av kväveoxider ska hanteras.
Efter svavlet, nu kommer regler hur fartygens utsläpp av kväveoxider ska hanteras.
(Byline: Fotolia)

Regeringen har gett myndigheten Trafikanalys i uppdraget att utreda konsekvenserna för svensk industri om ett så kallat kvävekontrollområde införs i Östersjön.

 

Utredningen ska genomföras i samråd med Transportstyrelsen. Orsaken till utredningen om ett kvävekontrollområde (Neca, Nitrogen Oxides Emission Control Area) är att FN:s sjöfartsorganisation IMO nu studerar hur kvävekontrollområdet skulle kunna genomföras.

Utredningen ska ta särskild hänsyn tas till företagens konkurrenskraft enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Införandet av kvävekontrollområdet blir en ren parallell till svavelkontrollområdet (Seca) som redan är infört i Östersjön och Nordsjön.

– Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att öka sin andel av godstransporterna. Samtidigt är det viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Redan 30 september ska en delredovisning lämnas. Slutredovisningen ska vara klar senast i slutet på mars 2017.

Publicerad onsdag, 24 augusti 2016 18:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien
22 aug
Elmia Lastbil 2018
Elmia, Jönköping