L

– Motsägelsefull transportpolitik i vårbudgeten

–Ta fram en Nationell underhållsplan och låt den bli en del av den Nationella transportplanen föreslår Transportrådet.
–Ta fram en Nationell underhållsplan och låt den bli en del av den Nationella transportplanen föreslår Transportrådet.
(Bild: Per-Johan Wedell, Green Cargo)

Det är en motsägelsefull transportpolitik som presenteras i vårbudgeten, menar Näringslivets transportråd. Å ena sidan vill regeringen flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, å andra sidan fortsätter banavgifterna att höjas och svaveldirektivet ger ökade kostnader för sjöfarten.

Näringslivets transportråd har kommenterat regeringens vårbudget som lades fram tidigare i veckan. Enligt Transportrådet, som representerar de stora industri- och handelsföretagen i landet, är det positivt att det ökade anslaget till järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder per år till och med 2018 står fast. Däremot tycker Transportrådet att det är illavarslande att förstärkningarna är tillfälliga och upphör 2019.

I vårbudgeten finns även en minskning av anslaget till vägunderhåll med 500 miljoner kronor 2016. Regeringen anger nämligen att alla medel för drift och underhåll av vägar inte bör användas under 2016.

– Underhåll får inte bli en regulator i statens ettåriga budgetar, kommenterar Transportrådet och föreslår att en Nationell underhållsplan bör tas fram och bli en del av den kommande Nationella transportplanen för 2018 – 2029.

Näringslivets transportråd utgår från att det ökade anslaget för underhåll av järnvägar används för banor med stor godstrafik och som är viktiga för industrin. Ett exempel är det viktiga spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland mellan Boden-Bastuträsk då påskyndas och slutförs i sin helhet under 2017.

Det är en motsägelsefull transportpolitik som läggs fram i regeringens vårbudget. Att transportpolitiken drar åt så olika håll försvårar jobbskapande tillväxt, välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft, menar Transportrådet.

Publicerad onsdag, 13 april 2016 23:42

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland