L

Så vill näringslivet ha tågtransporterna 2050

Bör få bättre förutsättningar, tycker näringslivet.
Bör få bättre förutsättningar, tycker näringslivet.
(Bild: Green Cargo)

Satsa rejält på järnvägen, för att den totala godstrafiken ska kunna växa 60 procent med minsta möjliga miljöbelastning. Så kan man sammanfatta budskapet i ett nytt förslag om järnvägsgodstrafik som bland annat Sweco och Skogsindustrierna står bakom.

En strategi för underhållet, effektivare kapacitetsfördelning, större tåg och mer kraft. Det är några av förslagen i den tiopunktslista som Sweco med vänner kokar ned sitt förslag till mot slutet av rapporten ”Järnväg 2050 – näringslivets godstransporter”. I listan står också styrmedlen: Att Trafikverket söker full kostnadstäckning för underhållet genom höjda banavgifter leder fel, anser gruppen, som vill se miljöfördelarna för samhället avspeglas i större rabatter.

Det är en bred samling av näringslivets tågaktörer som nu presenterar sin övergripande plan för hur Sveriges godstransporter på järnväg skulle kunna fördubblas på de kommande 34 åren. Till initiativtagarna hör även Tågoperatörerna och Swedtrain som representerar de tillverkande företagen. I samarbetet medverkar även grupper som Näringslivets transportråd och Teknikföretagen.

Rapporten utgår ifrån att varje fraktat ton gods kan färdas 400 gånger längre på järnväg än lastbil för varje kilo av utsläppt koldioxid. Enligt Trafikverkets prognoser väntas järnvägens andel av godstransporterna trots det minska, under trycket av höjda banavgifter och bristande kapacitet, konstaterar Skogsindustrierna i en kommentar.

– För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm.

En utgångspunkt för förslaget är den idag väl förankrade så kallade fyrstegsprincipen – att transportsystemet av kostnadsskäl ska förändras i första hand genom anpassningar som påverkar transportbehovet, därefter i tur och ordning genom optimerat användande av befintlig infrastruktur, begränsade ombyggnader, samt först i sista hand nybyggen. För att nå fram till 2050 anser gruppen bakom det nya förslaget ändå att nyanläggning måste till, och den ställer sig bland annat positiv till Norrbotniabanan.

Förslaget ”Järnväg 2050 – näringslivets godstransporter” har formulerats av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain, i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län samt Teknikföretagen.

Rapporten kan ses som uppföljare till ”Järnväg 2050 – en vision om järnvägens framtida roll i samhället”, som publicerades i början av 2015 och som Swecokonsulten Tobias Jonasson presenterade på åsiktsplats i Transportnytt nr 4-2015.

Alexander Kristofersson

Publicerad tisdag, 05 april 2016 17:40

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland