L

Regeringen säger ja till 36 EU-projekt

EU:s projektanslag används för att förstärka transportnätet TEN-T och närsjöfarten, "Motorways of the sea".
EU:s projektanslag används för att förstärka transportnätet TEN-T och närsjöfarten, "Motorways of the sea".
(Bild: EU-kommisionen)

Regeringen tillstyrker medfinansiering från EU för 36 olika transportprojekt. Ansökningar värda sammanlagt 256 miljoner euro har kommit in från en rad svenska statliga, regionala och privata aktörer har lämnat in. Totalt finns 1090 miljoner att söka i EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa.

För andra gången gör EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) en utlysning. Aktörer från samtliga EU:s medlemsländer har haft möjlighet att ansöka om projektanslag i första hand för investeringar i det europeiska transportnätet TEN-T.

– Denna ansökningsomgång har vi fått in många intressanta ansökningar inom bland annat innovationsområdet och för utveckling av urbana noder och infrastruktur för alternativa bränslen inom sjöfarten, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson.

– Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut och vi hoppas att så många som möjligt går hela vägen, säger hon.

I Sverige har ansökningarna handlagts av Trafikverket och Näringsdepartementet.

– En stor del av ansökningarna för det här året gäller sjö- och luftfart. Skälet är att det inte fanns utrymme till det under den förra ansökningsomgången. Då handlade det främst om väg- och järnvägsprojekt, säger Per Olof Lingwall på Trafikverket som koordinerar de svenska ansökningarna till CEF.

Förra ansökningsomgången var också betydligt störred, den omfattade omkring 11 miljarder euro. I år finns det omkring en miljard euro att dela på för de sökande.

Mats Udikas

Publicerad onsdag, 10 februari 2016 11:15

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland