L

Transportrådet: ”Lär av Norge”

Skjut till ordentligt med pengar för underhållet av vägar och järnvägar, särskilt de första sex åren. Och ta fram en nationell godsstrategi så som Norge har gjort. Det är två huvuduppmaningar när Näringslivets transportråd ger regeringen sina synpunkter på Trafikverkets förslag till tolvårsplan för infrastrukturen från 2018.

Det var den 30 november som Trafikverket lade fram sitt så kallade inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen under tolvårsperioden 2018–2029 – ett underlag som efter remissrunda och regeringens behandling ska förvandlas till infrastrukturproposition och så småningom till ny nationell transportplan.

I inriktningsunderlaget konstaterade Trafikverket bland annat att det krävs ökade underhållsresurser om väg och järnväg ens ska kunna fortsätta att fungera som idag (och ännu mer om nivån ska återställas till vad den varit), samt att utrymmet för investeringar är begränsat. Om det ska byggas höghastighetsjärnväg så måste pengarna till den komma från annat håll än den vanliga ekonomiska ramen. Apropå ett uppdrag från regeringen att analysera åtgärder mot utsläpp gör Trafikverket också klart att det inte räcker med infrastrukturinvesteringar – där krävs styrmedel för att få fram mer energieffektiva vägfordon och förnybar energi. Så långt Trafikverket.

I sitt remissvar upprepar Näringslivets transportråd många punkter som framhållits även tidigare, inte minst sitt rop efter mer sammanhållen och långsiktig riktning vad gäller godstransporter – en nationell godsstrategi. Här framhålls Norge som förebild.

Transportrådet ropar också, mer entydigt än Trafikverket, efter mer pengar för underhållet så att infrastrukturen ska kunna återställas. Att höghastighetsbanor bör finansieras separat, som verket föreslagit, skriver Transportrådet under på.

I en punktlista framhåller Näringslivets transportråd sina synpunkter på inriktningsunderlaget:
• Ta fram en nationell godsstrategi och återställ infrastrukturen.
• Väg in internationella kopplingar, och säkerställ korridorer, noder och flöden.
• Utarbeta och verkställ en nationell underhållsplan.
• Finansiera höghastighetsbanorna separat.
• Fokusera mer på forskning och innovation.
• Möjliggör snabbare beslut vid behov.
• Utveckla en blocköverskridande transportpolitik.
• Använd befintlig infrastruktur bättre.
• Rätta till missvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller.
• Låt Trafikverket ta fram bättre statistik.

Publicerad onsdag, 27 januari 2016 12:56

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland