L

Tågutredaren listade sina toppfrågor

Gunnar Alexandersson lättade en aning på förlåten kring sin utredning av hur järnvägen ska organiseras.
Gunnar Alexandersson lättade en aning på förlåten kring sin utredning av hur järnvägen ska organiseras.
(Bild: Alexander Kristofersson)

Med över 60 utredningsfrågor i direktiven från regeringen har Gunnar Alexandersson varit tvungen att prioritera vissa framför andra. Vid transportmässan på Elmia i Jönköping på onsdagen nämnde han sju – men utan att avslöja vilka förslag han tänker lägga fram i frågorna före jul.

 

Redan för två år sedan presenterade Gunnar Alexandersson första delen av sin utredning om hur järnvägsväsendet ska vara organiserat i framtiden. Det var lägesbeskrivningen, i rapporten "En enkel till framtiden?". Bilden är förstås komplex: måltavlan är rörlig, många intressen ska vägas samman, staten spelar en rad olika roller, och svaren på många frågor är beroende av varandra. Nu närmar sig tidpunkten strax före jul i år då Gunnar Alexandersson ska lägga fram också förslagen.

Han är ännu återhållsam med att avslöja sina förslag, och ger bilden att väsentliga konsekvensundersökningar fortfarande pågår. En av få saker som dock verkar avgjorda är att det utförande av underhåll och andra tjänster som entreprenörer idag står för inte ska flyttas tillbaka under Trafikverkets direkta regi.

– I Sverige förefaller en fungerande konkurrens mellan underhållsentreprenörer ha etablerats, säger Gunnar Alexandersson, och återger att priset för underhåll uppskattas ha minskat med cirka 9 procent sedan avregleringen.

Men nu avslöjar han alltså sju frågeområden som han har valt ut som priorieterade. Som det första framhåller han att det behöver göras viktiga långsiktiga vägval om de övergripande förutsättningarna för till exempel marknadstillträde, finansiering och de statliga företagens roll. Och som de sex övriga listar han ...
• Trafikverkets uppgifter och organisation,
• hur strategiska och långsiktigt viktiga frågor ska hanteras (ofta med nära koppling till EU-arbetet),
• gränssnittet mellan samhällsköpt och kommersiell persontrafik,
• pågående arbete med att förbättra kapacitetstilldelningen, incitamenten och prioriteringskriterierna,
• tillgången till tjänster samt fastighets- och markfrågor,
• regelutvecklingsarbetet och tillsynen inklusive Transportstyrelsens roll.

Sina utgångspunkter för arbetet kunde Gunnar Alexandersson dock vara tydlig med:
Den ena har varit att när uppenbara problem har djupare liggande orsaker så gäller det att leta sig tillbaka till grundorsakerna. Den andra är att de olika delarna av framtidsplanen ska hänga samman i en helhet, och inte dra åt olika håll.

Alexander Kristofersson

 

Publicerad onsdag, 07 oktober 2015 19:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland