L

Stora Enso byter hamn – Göteborg tappar 1,5 miljoner ton

– Det blev för dyrt att använda Göteborg som nav i nätet 4S, säger Knut hansen, vd i Stora Enso Logistics.
– Det blev för dyrt att använda Göteborg som nav i nätet 4S, säger Knut hansen, vd i Stora Enso Logistics.
(Bild: Stora Enso Logistics)

Zeebrügge i Belgien har ersatt Göteborg som nav i Stora Ensos nätverk. Totalt handlar det om en volym på cirka 1,5 miljoner ton om året, säger Knut Hansen på Stora Enso Logistics. SOL, Svenska Orient Linjen tar över större delen av koncernens transporter. Rederiet driver nu rorolinjen Göteborg - Zeebrügge istället för CLDN-Cobelfret.

Göteborg har nu förlorat rollen som omlastningshamn och nav i Stora Ensos transportnätverk, ”Stora Enso Short Sea System”, 4 S.

 – Det blev för dyrt att använda Göteborg som nav i nätverket, säger Knut Hansen, vd för Stora Enso Logistics AB. Han säger att beslutet hänger samman med att hamnen bröt upp verksamheten i fyra terminaler med oberoende operatörer, men avstår från att vidareutveckla resonemanget. Är det hamnavgifterna som blivit för höga eller finns det brister i effektiviteten?

– Transporterna från pappersbruken Kemi och Uleåborg i norra Finland, går nu direkt till belgiska Zeebrügge. Där sker omlastningen för distribution på kontinenten, till England och för oceangående transporter, förklarar Knut Hansen. De tre rederier som nu tappat Stora Ensos volymer är CLDN-Cobelfret, DFDS och Transatlantic. Finnlines fortsätter med transporter från södra Finland som tidigare.

SOL, Svenska Orient Linjen är det rederi som tagit över Stora Ensos övriga sjötransporter. Se också artikeln: SOL vinnare när Stora Enso styr om. SOL har blivit operatör av de tre rorofartygen Transtimber, Transpaper och Transpulp som tidigare drevs av Transatlantic. Fartygen är långtidskontrakterade av Stora Enso, på så kallad time charter. Den transportkapacitet som inte utnyttjas av Stora Enso marknadsförs av SOL.

Sedan i mitten av november är SOL också transportör av volymerna från koncernens svenska pappersbruk över Göteborg till Zeebrügge. Tidigare var det CLDN som drev rorolinjen, som Stora Enso startade 1999. DFDS lade nyligen ner sin rorolinje från Göteborg till Stora Ensos terminal i Tilbury.

CLDN fortsätter dock att gå med roro mellan Göteborg och Zeebrügge, men då med andra fartyg och från Logents roro-terminal i Skandiahamnen. Den något förbryllande nyheten att CLDN skulle flytta från Älvsborg Roro, som rederiet själv är delägare i, kom i slutet på september. Se 90 varslas vid Älvsborg Roro. Stora Ensos omläggning är alltså förklaringen till rockaden. Ytterligare en konsekvens är att Göteborg nu har fått två konkurrerande roro-linjer till Zeebrügge.

SOL övertar nu driften rorolinjen till Zeebrügge, med fartygen Slingeborg och Schieborg. Sedan linjens start för 15 år sedan är de kontrakterade av Stora Enso på time charter ifrån Wagenborg. Antalet avgångar i veckan minskar från fem till fyra. Stora Ensos last går som tidigare i så kallade SECU-boxar. På returen till Göteborg lastas de med gods från andra företag. Fartygen tar dessutom alla typer av rullande gods, exempelvis trailrar och kassetter.

Det är Zip-terminalen i Zeebrügge som nu är nav i Stora Ensos nätverk. Roroterminalen drivs av det Singaporebaserade terminalbolaget PSA. Bolaget driver fartygsterminaler över hela världen. Granne med Zip ligger Zeebrügges stora containerterminal som också ägs av PSA.

Knut Hansen säger att ägandeförhållandena och infrastrukturen underlättar omlastningen till de oceangående transporterna betydligt. I Zeebrügge sker också omlastningen till rorotransporter till terminalen i Tilbury, där Stora Enso har sitt brittiska distributionslager och till landtransporter till kontinenten.

– Svaveldirektivet som börjar gälla vid årsskiftet har också spelat in i vårt beslut. Vi har sänkt hastigheten på våra fartyg ifrån Finland från 19 knop till 14 knop. Det betyder att vi minskar antal anlöp och gör dem så korta som det är möjligt. På linjen till Zeebrügge har sedan flera år utnyttjat slow steaming för att minimera bränsleförbrukningen, säger Knut Hansen.

Mats Udikas

 

Publicerad tisdag, 18 november 2014 11:41

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland