L

Bättre citylogistik kräver handlingskraft

Carina R Nilsson är seniorkonsult på WSP Analys & Strategi inom godstransport och logistik. Hon arbetar bland annat för regeringens logistikforum. Carina har tidigare varit vice vd för branschorganisationen Sveriges åkeriföretag och är civilekonom. Carina R Nilsson är seniorkonsult på WSP Analys & Strategi inom godstransport och logistik. Hon arbetar bland annat för regeringens logistikforum. Carina har tidigare varit vice vd för branschorganisationen Sveriges åkeriföretag och är civilekonom. (Bild: Viking Line)

ÅSIKTEN. Städerna växer så det knakar och det ger problem för transporterna, påpekar Carina R Nilsson på WSP Analys & Strategi:

Våra storstäder växer så det knakar och med det ska fler försörjas med matvaror, kapitalvaror, sophämtning med mera. Att få fram alla varor till butikerna samtidigt som konkurrensen om gatuutrymmet växer kräver sin logistik.

Det är inte sällan som lastbilschaufförer tvingas köra en längre sträcka för att en väg är avstängd eller en last- och lossningsplats är ockuperad av parkerade bilar. För att inte tala om de köer som uppstår, med onödiga koldioxidutsläpp och ökade kostnader för drivmedelsförbrukning och förar löner som direkta följder.

Här finns mycket kvar att göra för att få till stånd en effektiv och hållbar infrastruktur- och samhällsplanering. En av förutsättningarna är att kommunens olika förvaltningar har samsyn kring stadens behov, hur framkomligheten ska säkerställas för alla trafikanter och på vilket sätt transporterna kan effektiviseras.

Viktiga frågor att belysa är exempelvis: vilken är bästa lokaliseringen av logistikcentraler för flödena in till och ut ur staden, vilka incitament är mest effektiva och hur kan samlastning ske för varudistributionen?
Varför går det då så trögt? En av orsakerna är det utspridda ansvaret. Det finns inte en aktör som ansvarar för frågorna utan ett stort antal. Inom kommunen är det flera förvaltningar, tjänstemän och politiker som på ett eller annat sätt påverkar citylogistiken. I staden finns butiksägare, fastighetsägare och transportföretag. Även om de flesta kan instämma i att citylogistiken kan förbättras, är det svårt att komma överens om lösningarna. Eller att komma till tals tillsammans. Det är en utmaning i sig då citylogistiken inte står högst upp på agendan för de flesta av aktörerna.

Ett steg i rätt riktning är att skapa arenor och former för dialog mellan aktörerna. Godsnätverk både på lokal och regional nivå, där aktörer som transportföretag, fastighetsägare, butiksägare och myndigheter ingår, är en förutsättning för att hitta lösningar och praktiskt kunna genomföra dem.

Regeringens logistikforum tog 2011 fram rapporten Framtidens citylogistik och pekade på flera förbättringsområden. En följd av arbetet är det nationella nätverket för citylogistik, där gatu- och trafikkontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm ingår tillsammans med Trafikverket i regionerna och näringslivet i form av Svensk handel, Transportgruppen, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges åkeriföretag och Logistikforum.

Nätverket ska arbeta för att uppnå god tillgänglighet för gods och personer, god miljö och en attraktiv stad. Syftet är också att inhämta och sprida kunskap om citylogistik hos alla berörda aktörer.
Det är helt nödvändigt att dialogen finns mellan berörda aktörer i staden och mellan berörda aktörer nationellt. Såväl politiker som tjänstemän behöver ha kunskap och vilja att förbättra framkomligheten och miljön i våra städer. Men det behövs också handlingskraft för att verkligen åstadkomma förbättringar. Var finns den?


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien
22 aug
Elmia Lastbil 2018
Elmia, Jönköping

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.