L

Underlätta för kustsjöfarten

Erik Froste är sjökapten, vd för Södertälje hamn, fyrbarnsfar och triatlet. Erik Froste är sjökapten, vd för Södertälje hamn, fyrbarnsfar och triatlet. (Bild: Södertälje hamn)

ÅSIKTEN. Vi behöver flytta över gods från lastbilar och järnvägar till sjöfarten. Om det råder inget tvivel. Den stora frågan är varför ingenting händer, varför man snackar och inte levererar, skriver Södertälje hamns vd Erik Froste på åsiktsplats. Texten publicerades i Transportnytt nr 7-2015.

Belastningen på det svenska transportsystemet blir allt hårdare, som ett resultat av en växande befolkning och ekonomisk tillväxt. Det visar Trafikverkets omvärldsanalys 2014. Dessa belastningar sker inte minst vid de redan hårt ansträngda större städerna längs kusten. Belastningarna leder till ökade förseningar på vägar med långa köer och järnvägsspår i behov av upprustning. Dessutom ökar olyckorna när trafiken tilltar och järnvägens underhåll hamnar efter. Till sjöss finns varken trängsel eller köer, och det behövs inte heller något nämnvärt underhåll.

Samtidigt skärps kraven på anpassning till miljömässiga alternativ. Klimatutmaningar är en dominerande fråga på alla plan i samhället, inte minst inom infrastrukturen. Naturvårdsverket arbetar efter visionen att Sverige ska vara koldioxidneutralt år 2050. Som en del i detta förespråkar de energieffektiva trafikslag. De är ense med Trafikverket om att godstransporter måste flyttas över till järnväg och sjöfart inom kort. Detta samtidigt som Trafikverkets omvärldsanalys visar på motsatt utveckling – transporter med lastbil ökar.

Frågan är varför man fortsätter att frakta gods på ett osäkert och miljöskadligt sätt? Svaret ligger i det faktum att det i dag är billigare, och lättare, för kunden.

Det finns stora orättvisor inbakade i finansieringssystemet av det svenska transportsystemet. I Sverige läggs stora pengar på subventioner till investeringar och underhåll av vägar och järnvägar medan sjöfart och farleder avgiftsbeläggs. Det leder till att det blir olönsamt att lasta av gods i flera hamnar. Godset lastas istället om till lastbil och tåg tidigare i transportkedjan vilket späder på problematiken med överbelastning av redan hårt ansträngda system och ökande utsläpp av växthusgaser.

Utöver att det finns ekonomiska incitament att välja det smutsigaste transportsättet, är det som sagt även lättare. Att frakta en vara från Hamburg till Södertälje via sjöfarten är belagt med många fler administrativa krav än motsvarande resa med exempelvis lastbil. Detta trots att varan passerar lika många landsgränser, färdas ungefär lika långt och är på väg till samma ställe. Det måste bli lättare att välja det rena alternativet. Tullen och myndigheterna måste acceptera samma pappersarbete oavsett transportmedel.

Jag tycker att det är dags att lägga korten på bordet. Staten bör ta fram en rapport som på ett objektivt sätt beskriver hur den statliga subventioneringen av infrastrukturen faktiskt ser ut och hur det påverkar valet av transportmedel. Vill man styra mer pengar till de smutsiga alternativen så är det okej för mig, men låt oss tala öppet om det i så fall.

 


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

20 dec
Transasia
Djakarta, Indonesien
10 jan
Transportforum
Linköping
29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.